Բաց դաս 100րոպե տևողությամբ՝ նվիրված ՀՀ անկախության և մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին

Պատմության ամբիոնի վարիչ Գայանե Գրիշայի Շաբունց և ԳՊՀ-ի ուսանողներ