Մեր նորածաղկ հաղթաբազուկները

《Սպորտլանդիա》 մարզական միջոցառման հանրապետական հաղթական փուլը