Մայրենիի տոն (2-րդ Բ դասարան)

Դասվար՝ Գայանե Խաչատրյան