Ապրիլի 7 (2-րդ Ա դասարան)

Դասվար՝ Անահիտ Պետրոսյան Կազմակերպիչ՝ Նարգիզ Շահնազարյան