2019 թվականի 2-րդ եռամսյակի ծախսերի նախահաշիվների կատարման հաշվեկշիռ