Ուսուցչի օգնականներ

Մարուս Ակլունց Սերգեյի
Անահիտ Դաբաղյան Սերգեյի
Սոնա Աղալոյան Սեյրանի
Էմմա Պողոսյան Սեյրանի
Վարդուհի Իսախանյան Վազգենի
Սոնա Սարգսյան Ռաչիկի
Շահանե Խաչատրյան Գուրգենի
Հատուկ մանկավարժ՝   Հերիքնազ Ղուկասյան Կամոյի