Օտար լեզուների (ռուսաց լեզու, ֆրանսերեն, անգլերեն) մեթոդմիավորում

Գայանե Հարությունյան Խասանի Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Ռաիսա Դաջունց Սամսոնի Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Արմինե Գրիգորյան Կառլենի Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Մելադա Զաքարյան Սուրենի Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Թամարա Ադունց Արարատի Օտար լեզվի (ֆրանսերեն) ուսուցչուհի
Գոհար Բալասանյան Հրանտիկի Օտար լեզվի (անգլերեն) ուսուցչուհի
Կարմեն Ափունց Ռուբիկի Օտար լեզվի (ֆրանսերեն) ուսուցչուհի

ՄՄ-ի նախագահ՝ Գայանե Հարությունյան