Հայոց լեզու և գրականություն առարկաների մեթոդմիավորում

Լիլիթ Փարսյան Արամայիսի Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Արմինե Կոլյան Շահումի Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Անժելա Աղաբեկյան Յուրիկի Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
Լիլիթ Հայրապետյան Էդուարդի Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

ՄՄ-ի նախագահ՝ Լիլիթ Փարսյան