Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա, ֆիզկուլտուրա, երգ-երաժշտություն, ազգային երգ ու պար առարկաների մեթոդմիավորում

Մանիկ Մանուկյան Հենրիկի Երգ-երաժշտության և ազգային երգ ու պարի ուսուցչուհի
Նվարդ Բալասանյան Հրաչիկի Կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի
Նաիրի Լալաբեկյան Ժիրայրի Տեխնոլոգիայի ուսուցիչ
Սեյրան Հայրումյան Խաչատուրի ՆԶՊ-ի ուսուցիչ

ՄՄ-ի նախագահ՝ Նվարդ Բալասանյան