Բնագիտական առարկաների մեթոդմիավորում

Ալիսա Գևորգյան Սուրենի Աշխարհագրության և ԷՌՕԴԾ-ի ուսուցչուհի
Վարդուհի Միրզոյան Ռազմիկի Քիմիայի ուսուցչուհի
Նաիրա Հակոբյան Ռոբերտի Կենսաբանության ուսուցչուհի
Անուշ Մկրտչյան Սուրենի Կենսաբանության ուսուցչուհի

 

ՄՄ-ի նախագահ՝ Վարդուհի Միրզոյան