Ուսումնաօժանդակ աշխատողներ

Օլյա Աղաբեկյան Մայիսիկի` օպերատոր
Նաիրա Սահակյան Ալբերտի՝ լաբորանտ
Լիլիթ Գալստյան Մայիսի՝ հաշվապահ
Շողեր Խաչատրյան Թևոսի՝ գրադարանավար
Գարեգին Գրիգորյան Գրիշայի՝ պահակ
Մանվել Աթաբեկյան Միխայելի՝ պահակ
Ալվարդ Գրիգորյան Մխիթարի՝ բակապահ
Վերա Ղուկասյան Գավրուշի՝ հավաքարար
Լաուրա Աղաբեկյան Մարտունի՝ հավաքարար
Անահիտ Շահնուբարյան Վաղարշակի՝ հավաքարար
Վարդիթեր Սարգսյան Յուրիկի՝ հավաքարար
Սվետլաննա Սահակյան Գրիշայի՝ հավաքարար (ֆիզարձակուրդ)
Ռոբերտ Գևորգյան Կամոյի՝ օժանդակ բանվոր
Վերգուշա Արզումանյան Սեյրանի՝ գործավարուհի (ֆիզարձակուրդ)
Արփինե Պետունց Սուրիկի՝ գործավարուհի
Նաիրա Դոլունց Մարատի՝ կազմակերպիչ